Passion for ejendomsudvikling

MM Properties blev etableret i efteråret 2014 med formålet at administrere og udvikle ejendomme primært i Storkøbenhavn. I enkelte cases hvor der besiddes særlig viden, et lokalkendskab eller andet som gør casen unik, investeres der i ejendomme uden for Storkøbenhavn.

MM Properties har fokus på to forretningsområder; udlejnings- & udviklingscases. Det strategiske fokus ligger i at finde ejendomme med et uudnyttet værdipotentiale. Ejendomme som kan udvikles og give et tilfredsstillende afkast. Det uudnyttede værdipotentiale realiseres som udlejnings- eller udviklingscase.